Abloc Mustasch Challenge

Den senaste stora Co-Labset som vi gjorde var under 2016 års Vätternrunda och gick under namnet Abloc Mustasch Challenge. Detta tillsammans med Bianchi, Craft, Tec, Vitargo och Mustaschkampen. Initiativet togs ut genom Team Mustasch.

Läs mer