FAQ om Ablocs event och Covid-19

Frågor och svar om hur Abloc agerar med anledning av det nya coronaviruset

Kommer vårens event att ställas in?

**Uppdaterad 1/4 kl 19:00** Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att flytta fram alla idrottsevent. I första hand berörs Abloc Camp Öland och Abloc Camp Kalmar. Vi ber att få återkomma med nya datum när situationen stabiliserat sig. Vi kommer att uppdatera med beslut om Abloc Camp Båstad en månad före lägret.

Vad händer om rekommendationerna ändras?

**Uppdaterad 22/3** Om läget förändras så att vi inte längre kan genomföra ett event med låg risk för smittspridning kommer vi att byta datum. Om vi måste flytta på eventet erbjuder vi kostnadsfri ombokning till det nya datumet, alternativt hela summan tillgodo på valfritt framtida Abloc-event.

Vad har jag som deltagare för ansvar?

Stanna hemma om du är sjuk. Det gäller alltid, på alla Ablocs event, och extra mycket nu. Man cyklar inte med en infektion i kroppen, oavsett vilken infektion det handlar om.

(Uppdaterad 2020-03-24) Gör en personlig riskbedömning. Vi är alla individer med helt personliga förutsättningar – vissa bor nära, andra längre bort, några kanske tillhör en riskgrupp eller jobbar inom ett samhällsviktigt yrke. Om du på något sätt känner att du utsätter dig själv eller andra för risk genom ditt deltagande vill vi inte att ekonomi ska utgöra ett hinder för att stanna hemma. Därför erbjuder vi dig hela summan tillgodo till ett kommande Abloc-event utan följdfrågor. Här hittar du frågor och svar kring Covid-19 från Folkhälsomyndigheten.

Vi på Abloc älskar närkontakt och kramar, men under den här tiden ber vi alla att undvika fysisk kontakt och hålla avstånd.

Vilka försiktighetsåtgärder vidtar Abloc?

De flesta av våra åtgärder är specifika för respektive event och kommer att kommuniceras till alla anmälda. En generell åtgärd är att alla genomgångar inför rundor etc kommer att hållas utomhus. Vi har ett nära samarbete med berörda boenden och restauranger om hur vi minimerar risken för smittspridning.